Informació  per als pares

Llistat de preus

Servei de Guarderia*

1 HORA .................................................................................... 18,00€

1 dia (de 9h a 15h) ................................................................. 58,00€

       

Altres serveis

Menjar menú gran ................................................................. 10,00€

Menjar menú bebe .................................................................. 6,00€

                                               

                                                                                                                                                                                                                     Impostos Inclosos

Vinilos 2016.jpg