top of page
Andorra Covid.png

Consulta aqui

la ultima hora sobre la situació sanitaria de la Covid a Andorra

018-proteccion-1.png
014-mascara-medica.png
022-la-prevencion-de-enfermedades.png
012-lavado-a-mano.png
021-distanciamiento-social.png
009-rociar.png
015-proteccion.png
013-coronavirus.png
016-mascara-medica-1.png
010-jabon.png

PROTOCOL COVID-19 GUARDERIA EL FLOQUET

 

Hola pares i mares esquiadors, en aquest post us anem a detallar el PROTOCOL COVID-19 que seguim en Guarderia El Floquet - Grandvalira Andorra.

Les següents mesures estan subjectes a canvis segons les modificacions que obligui l'evolució de la pandèmia i les normatives vigents a Andorra.

 

ABANS D'ANAR A L'ESCOLA BRESSOL

Es comprovarà la temperatura de l'infant. Si el petit té menys de 37,2ºC es considerarà afebril i podrà assistir a la guarderia.

 

ARRIBADA A L'ESCOLA BRESSOL

La porta estarà tancada i caldrà trucar a el timbre o per telèfon a la llar d'infants. Procurarem una entrada esglaonada en els horaris que més alumnes van a la guarderia.
Pel benestar de tots, no admetrem a alumnes que presentin febre, tos persistent, diarrees o vòmits. En cas de presentar algun dels anteriors símptomes hauran d'anar a l'metge i sol·licitar un justificant. Si durant la jornada es desenvolupessin algun d'aquests símptomes, procedirem a informar immediatament perquè siguin recollits i assistir al seu pediatre. Podran tornar si així ho indica per escrit el pediatre.

 

Els adults, per norma general, no podran accedir a les instal·lacions de la llar d'infants llevat de casos excepcionals i han de portar les mesures de protecció adequades per a això.
Els adults hauran d'acudir proveïts de mascareta i desinfectar-se les mans a l'entrada (atès que no hi haurà més remei que apropar-per rebre o lliurar als petits.

Els nens tindran unes sabates o mitjons per a la llar d'infants i altres sabates per a l'exterior (si us plau, totes les sabates amb nom a l'interior i sola tova), a l'arribada a la llar d'infants els traurem les sabates i els posarem els previstos per dins de les instal·lacions.

 

Els carros no podran accedir a les instal·lacions interiors de la llar d'infants.

Segons els nens arribin a la llar d'infants procedirem a el rentat de mans, perquè ells estiguin segurs i la resta de nens també

 

RECOLLIDA DELS ALUMNES

Procurarem una sortida esglaonada, en la mesura del possible, perquè no s'ajuntin famílies a la porta d'entrada. Les sabates o mitjons per a la llar d'infants romandran a l'escola bressol

 

SORTIDES A PARC

Les sortides a parc estaran molt limitades per les normes Covid de país i les condicions meteorològiques. És molt difícil assegurar una seguretat higiènica fora del nostre centre.

 

AULES

Les aules estaran permanentment ventilades.
Es realitzaran tres desinfeccions diàries de les superfícies de la llar d'infants, una al matí abans d'obrir, una altra a la meitat de la jornada i una altra a l'acabar la jornada.

 

Cada joguina que utilitzem, després del seu ús serà dipositat en un recipient destinat a tal fi per passar a la seva posterior desinfecció.
Després de les activitats desinfectarem les superfícies que hagin estat utilitzades.

 

En aquestes edats els nens no mantenen la distància de seguretat i el distanciament serà impossible, però treballarem en petits grups per reduir a el màxim el risc.

 

 

MENJADOR

Procurarem el distanciament social, tant en l'esmorzar, el dinar com el berenar. L'esmorzar i el berenar es faran de forma esglaonada. A l'hora del dinar disposarem de totes les taules necessàries perquè mengin amb la major distància possible.

 

SIESTA

Cada nen dormirà al seu llit o bressol com és costum i cada un tindrà el seu llençol i manta. Distanciaremos els llits tot el possible perquè no hi hagi contacte d'uns amb altres. Ventilarem abans i després de la mateixa.

 

EDUCADORES

Les educadores seguiran un protocol estricte.
o S'han de prendre la temperatura dues vegades a el dia.
o Calçat exclusiu de la llar d'infants.
o Uniforme que serà desinfectat diàriament.
o Babi per a l'hora del menjar

Utilitzaran màscares i pantalles o ulleres de forma obligatòria. A més procediran a el rentat de mans continu. Han de disposar a cada aula gel hidroalcohólico.

 

Excepte urgència NO estarà permès l'ÚS DE LAVABOS de la guarderia, ni d'adults ni de nens a tota persona aliena i diferent als alumnes i professorat de l'escola bressol. Després de cada un es desinfectarà amb aigua i lleixiu.

 

 

AQUESTES SÓN ALGUNES DE LES MESURES QUE PORTAREM A TERME PEL MOMENT.
AQUEST PROTOCOL ES POT VEURE SUBJECTE A MODIFICACIONS SEGONS ACTUALITZACIONS PER PART DE SANITAT

 

bottom of page